سخنرانان

سید مجید بختیاری

مدیرعامل


دانش آموخته مدیریت مالی و دارای سوابق اجرایی متعدد در حوزه مالی وبیمه

اسماعیل داور پناه

معاون اقتصادی و منابع انسانی


دانش آموخته حسابداری و دارای فعالیت های اجرایی متعدد در صنعت بیمه

سید مهدی احمدی

معاون برنامه ریزی و تحول


دانش آموخته مدیریت فناوری اطلاعات و دارای فعالیت های اجرایی متعدد درحوزه فناوری اطلاعات

همایون العلوی

مدیر فناوری اطلاعات


دانش آموخته ریاضی کاربردی و دارای فعالیت های اجرایی متعدد درحوزه فناوری اطلاعات

مرتضی شکوری

مدیر بیمه ‌های عمر انفرادی


دانش آموخته علوم اکچوئری و دارای سابقه اجرایی متعددد در شرکت های بیمه ای همچنین وی مقالات متعددی در حوزه صنعت بیمه دارد.

طوبی شاه محمدی

سرپرست مدیریت بیمه های اشخاص


دانش آموخته مدیریت بیمه و دارای فعالیت های اجرایی متعدد در صنعت بیمه

آرش شکری

سرپرستمدیریت بازاریابی و توسعه کسب و کار


دانش آموخته مدیریت صنعتی گرایش تولید و سابقه ی فعالیت متعدد در صنعت بیمه

روزبه منیری

سرپرست واحد الکترونیک


دانش‌آموخته‌ی علوم کامپیوتر و مدیریت ارشد کسب‌وکار (MBA) ،علاقه‌مند به به طراحی و توسعه کسب‌وکارهای مبتنی بر فن‌آوری اطلاعات و بهره‌گیری از به‌روزترین متدولوژی و ابزارها نظیر توسعه‌مشتری و تفکرطراحی